Industrier

FAQ

Ja, der skal ikke nogle særlig tilladelse til, for at købe LN2.
Du lejer eller køber din egen kryobeholder til formålet. LN2 må ikke opbevares i tætsluttende beholder uden overtryksventil, da LN2 fordamper i beholderen og skaber tryk. Det giver derfor risiko for tryk eksplosion, hvis LN2 opbevares i en tætsluttende beholder.
Du kan købe fra 5 liter flydende nitrogen.
Nitrogen bliver leveret af vores egne biler/eller samarbejdspartner. LN2 egner sig ikke til at blive sendt med fx Post Danmark.

Det er meget svært at sige, men vores test viser, at en beholder med 25 ltr. kan stå køligt uden at man tapper af den i op til 1 mdr. Dog vil der ske en løbende fordampning.

LN2 er ikke giftig eller brandfarlig. Men der er forskellige forholdsregler, som bør overholdes. LN2 er -196 grader koldt og det kan derfor forsage forfrysninger, hvis det kommer på huden og ligeledes fortrænger det ilt. Det er derfor vigtigt med god ventilation, når der arbejdes med LN2, samt at der anvendes handsker og briller ved håndteringen af større mængder nitrogen. Nitrogen må aldrig drikkes, og skal derfor røres ind i emnet. Der må ikke være synlig flydende nitrogen ved indtagelse. Nitro-gen.dk står altid til rådighed for rådgivning omkring sikkerheden, omkring brugen af LN2.