Hvad er tøris?

Tøris er kuldioxid i fast form. Når der tilføres varme, fordamper tøris direkte fra fast form til gasform.
Den springer den flydende tilstand over gennem en proces, der kaldes sublimering, og der efterlades intet vand.

Det er denne evne, der har givet frossen kuldioxid tilnavnet tøris.

I forhold til sin volumen har tøris 3,3 gange større kølekapacitet end vandis. Dens fordampningstemperatur er -78,5oC(1013 hPa), og fordampningsvarmen er 573 kJ/kg.

 

Egnet til fødevarer

Al tøris produceres efter HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), hvilket kan oversættes til risikoanalyse og kritiske styringspunkter, samt sporbarhed på alle typer tøris, desuden overholdes tilsætningsstofregulativet for E290, som kontrolleres af fødevarestyrelsen.

Nitrogen Danmark’s tøris produkter


Hvor bruges tøris?

Tøris bruges eksempelvis til flycatering, hvor den mad, der serveres under flyveturen, bliver holdt koldt med tøris, eller til landtransport af frostvarer over lange strækninger.

Det anvendes også til cryocleaning, dvs. afrensning af overflader med tøris. Fx afrensning af kalk i kirker for ikke at skade murværket.

Det anvendes også i vid udstrækning i underholdningsbranchen, til fremstilling af røgeffekter.


Skiver

0,5 kg skiver pakket i 2,5 kg bundt. Mål på 0,5 kg skive: L105 x B125 x H25
1,0 kg  skiver pakket i 5 kg bundt. Mål på 1,0 kg skive: L210 x B125 x H25   
2,0 kg skiver pakket i 4 kg bundt. Mål på 2,0 kg skive: L210 x B125 x H50

10mm pellets i poser

1 kg pose med ca. mål: L230 x B270 x H60
3 kg pose med ca. mål: L380 x B270 x H60
5 kg pose med ca. mål: L535 x B270 x H60
2 x 5 kg pose med ca. mål: L1070 x B270 x H60

Pellets i løssalg

CryoPellets 3mm
Pellets 10mmPellets 16mm